מקורות המים - דרום

מקורות המים באזור דרום רמת הגולן

Circle4חיטל, בני ישראל, רוויה, שעבניה, דבש,
מיצר [קולחים] בתוספת תגבור מי קידוחים מחמת גדר וממי הכנרת.
קווים בקוטר עד "50 מחברים את המאגרים לשטחים החקלאיים.
סה"כ נפח מאגרים דרום 23.8 מלמ"ק