מקורות המים - צפון

מקורות המים באזור צפון רמת הגולן

Circle2מרום גולן, בירכת רם, קונטרה,
עורבים, אורטל [קולחים], קידוחי שמיר
סה"כ נפח מאגרים צפון + מרכז 11 מלמ"ק