מקורות המים - מורדות

מקורות המים באזור מורדות רמת הגולן

Circle1כנרת, צור, נס - מאגרי קולחים
האוגרים את קולחי העיר קצרין.
סה"כ אגירה 1.3 מלמ"ק