מקורות המים - מרכז

מקורות המים באזור מרכז רמת הגולן

Circle3בוטמיה, רמתניה, יוסיפון, קטיף,
דינור [קולחים], קידוח פזורה