אזור דיגום - דרום

הורדת טבלת נתוני איכות המים 2021 לאיזור דיגום דרום - לחץ כאן (xlsx)

הורדת טבלת נתוני איכות המים 2019 לאיזור דיגום דרום - לחץ כאן (xlsx)

למעבר לדף הורדת טבלת נתוני איכות המים מאגר קולחים מיצר פני המים - לחץ כאן

למעבר לדף הורדת טבלת נתוני איכות המים מאגר קולחים מיצר צינור יציאה - לחץ כאן