אזור דיגום - צפון

הורדת טבלת נתוני איכות המים 2021 לאיזור דיגום צפון - לחץ כאן (xlsx)

הורדת טבלת נתוני איכות המים 2019 לאיזור דיגום צפון - לחץ כאן (xlsx)

למעבר לדף הורדת טבלת נתוני איכות המים מאגר קולחים אורטל פני המים - לחץ כאן

למעבר לדף הורדת טבלת נתוני איכות המים מאגר קולחים אורטל צינור יציאה - לחץ כאן

למעבר לדף הורדת טבלת נתוני איכות המים מאגר קולחים אורטל כניסה - לחץ כאן