נתוני איכות מי שתיה

 

2022

נתוני איכות מי שתיה עד יוני 2022

2020

הורדת טבלת נתוני איכות המים 2020 לכל אזורי הדיגום - לחץ כאן (xlsx)

 

2019

הורדת טבלת נתוני איכות המים 2019 לכל אזורי הדיגום - לחץ כאן (xlsx)

הורדת טבלת נתוני מי מאגרים 2019 בקובץ אקסל - לחץ כאן