אזור דיגום - מרכז

הורדת טבלת נתוני איכות המים 2021 לאיזור דיגום מרכז - לחץ כאן (xlsx)

הורדת טבלת נתוני איכות המים 2019 לאיזור דיגום מרכז - לחץ כאן (xlsx)

למעבר לדף הורדת טבלת נתוני איכות המים מאגר קולחים דינור פני המים - לחץ כאן

למעבר לדף הורדת טבלת נתוני איכות המים מאגר קולחים דינור צינור יציאה - לחץ כאן

למעבר לדף הורדת טבלת נתוני איכות המים מאגר קולחים צור פני המים - לחץ כאן

למעבר לדף הורדת טבלת נתוני איכות המים מאגר קולחים צור צינור יציאה - לחץ כאן

למעבר לדף הורדת טבלת נתוני איכות המים מאגר קולחים נס פני המים - לחץ כאן