הורדת נתוני איכות המים

 

הורדת טבלת נתוני איכות המים לכל אזורי הדיגום בקובץ אקסל אפריל 2020- לקישור לחץ כאן

הורדת טבלת נתוני איכות המים לכל אזורי הדיגום בקובץ אקסל - לחץ כאן לקישור

הורדת טבלת נתוני מי מאגרים בקובץ אקסל - לחץ כאן