ניטור בלבד
 ניטור + בדיקת מעבדה (תוצאות הבדיקה במשרד הבריאות)

 

 

 

אזור דיגום - מרכז

הורדת טבלת נתוני איכות המים לאיזור דיגום - מרכז בקובץ אקסל - לחץ כאן לקישור

הורדת טבלת נתוני איכות המים לאיזור דיגום מאגר קולחים דינור לקישור לחץ כאן

הורדת טבלת נתוני איכות המים לאיזור דיגום מאגר קולחים צור לחץ כאן לקישור

הורדת טבלת נתוני איכות המים לאיזור דיגום מאגר קולחים נס לחץ כאן לקישור