ניטור בלבד
 ניטור + בדיקת מעבדה (תוצאות הבדיקה במשרד הבריאות)

 

 

 

אזור דיגום - צפון

הורדת טבלת נתוני איכות המים לאיזור דיגום - צפון בקובץ אקסל - לחץ כאן לקישור

הורדת טבלת נתוני איכות המים מאגר קולחים אורטל - צפון בקובץ אקסל - לחץ כאן לקישור

אזור דיגום - דרום

הורדת טבלת נתוני איכות המים לאיזור דיגום - דרום בקובץ אקסל - לחץ כאן לקישור

הורדת טבלת נתוני איכות המים למאגר קולחים מיצר לחץ כאן לקישור 

אזור דיגום - מרכז

הורדת טבלת נתוני איכות המים לאיזור דיגום - מרכז בקובץ אקסל - לחץ כאן לקישור

הורדת טבלת נתוני איכות המים לאיזור דיגום מאגר קולחים דינור לקישור לחץ כאן

הורדת טבלת נתוני איכות המים לאיזור דיגום מאגר קולחים צור לחץ כאן לקישור

הורדת טבלת נתוני איכות המים לאיזור דיגום מאגר קולחים נס לחץ כאן לקישור  

הורדת נתוני איכות המים

 

הורדת טבלת נתוני איכות המים לכל אזורי הדיגום בקובץ אקסל אפריל 2020- לקישור לחץ כאן

הורדת טבלת נתוני איכות המים לכל אזורי הדיגום בקובץ אקסל - לחץ כאן לקישור

הורדת טבלת נתוני מי מאגרים בקובץ אקסל - לחץ כאן