נתוני גשם תחנת מי גולן (קצרין) 2015-16

 

 
 יום / חודש ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר ינואר פברואר מרס אפריל מאי יוני יולי אוגוסט
1       5 34              
2         10              
3       4                
4                        
5                        
6           47            
7           6            
8   6 8                  
9                        
10         45              
11                        
12                        
13                        
14             7          
15             5          
16             2          
17                        
18                        
19         22              
20       5 11              
21           34            
22           12            
23                        
24         5 2            
25   4     10              
26                        
27             8          
28   3                    
29             22          
30 30   10                  
31       6                
2015/16 30 12 18 20 136 100 43 0 0      
מצטבר 30 42 60 80 216 316 359 359 359      
האחוז המצטבר מהממוצע לסוף שנה #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!      
ממוצע חודשי 5 18 71 116 136 121 73 27 17      

 

* הערה: נתוני מדידה בימי ראשון מסכמים את אירועי חמישי שישי ושבת

 

נתוני מים רב שנתיים

Yearlly Rainfall Table 1986 2016