2022

הורדת תוצאות בדיקה 01.22 - לחצו כאן הורדת תוצאות בדיקה 02.22 - לחצו כאן הורדת תוצאות בדיקה 03.22 - לחצו כאן  הורדת תוצאות בדיקה 04.22 - לחצו כאן
  הורדת תוצאות בדיקה 06.22 - לחצו כאן  הורדת תוצאות בדיקה 07.22 - לחצו כאן הורדת תוצאות בדיקה 08.22 - לחצו כאן
הורדת תוצאות בדיקה 09.22 - לחצו כאן  הורדת תוצאות בדיקה 10.22 - לחצו כאן    

2021

הורדת תוצאות בדיקה 12.21 - לחצו כאן

הורדת תוצאות בדיקה 11.21 - לחצו כאן

הורדת תוצאות בדיקה 10.21 - לחצו כאן

הורדת תוצאות בדיקה 08.21 - לחצו כאן

הורדת תוצאות בדיקה 07.21 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 06.21 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 04.21 - לחץ כאן (צור אחר סי)

הורדת תוצאות בדיקה 03.21 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 02.21 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 10.20 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 09.20 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 08.20 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 07.20 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 06.20 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 05.20 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 03.20 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 10.19 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 09.19 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 08.19 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 07.19 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה08.19 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה;07.19 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה06.19 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה05.19 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה04.19 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה03.19 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה02.19 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה09.18 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה08.18 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה07.18 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 05.18 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 03.18 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה10.17 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 09.17 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 07.17 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 06.17 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה.05.17 - לחץ כאן