תוצאות בדיקות חלקה: צור - צינור יציאה

2022

הורדת תוצאות בדיקה 01.22 - לחצו כאן הורדת תוצאות בדיקה 02.22 - לחצו כאן הורדת תוצאות בדיקה 03.22 - לחצו כאן  הורדת תוצאות בדיקה 04.22 - לחצו כאן
  הורדת תוצאות בדיקה 06.22 - לחצו כאן  הורדת תוצאות בדיקה 07.22 - לחצו כאן הורדת תוצאות בדיקה 08.22 - לחצו כאן
הורדת תוצאות בדיקה 09.22 - לחצו כאן  הורדת תוצאות בדיקה 10.22 - לחצו כאן    

2021

הורדת תוצאות בדיקה 12.21 - לחצו כאן

הורדת תוצאות בדיקה 11.21 - לחצו כאן

הורדת תוצאות בדיקה 10.21 - לחצו כאן 

הורדת תוצאות בדיקה 08.21 - לחצו כאן

הורדת תוצאות בדיקה 07.21 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 06.21 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 04.21 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 08.20 - לחץ כאן