תוצאות בדיקות חלקה: מ. אורטל - צינור יציאה

הורדת תוצאות בדיקה 10.21 - לחצו כאן

הורדת תוצאות בדיקה 07.21 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 06.21 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 08.20 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 07.22 - לחצו כאן

הורדת תוצאות בדיקה 08.22 - לחצו כאן

הורדת תוצאות בדיקה 09.22 - לחצו כאן

הורדת תוצאות בדיקה 10.22 - לחצו כאן