חלקה: מאגר חמרה

2022

עליון

       
   הורדת תוצאות בדיקה 06.22 - לחצו כאן הורדת תוצאות בדיקה 07.22 - לחצו כאן  הורדת תוצאות בדיקה 08.22 - לחצו כאן 
 הורדת תוצאות בדיקה 09.22 - לחצו כאן הורדת תוצאות בדיקה 10.22 - לחצו כאן    

תחתון

       
 הורדת תוצאות בדיקה 05.22 - לחצו כאן  הורדת תוצאות בדיקה 06.22 - לחצו כאן  הורדת תוצאות בדיקה 07.22 - לחצו כאן  הורדת תוצאות בדיקה 08.22 - לחצו כאן
הורדת תוצאות בדיקה 09.22 - לחצו כאן  הורדת תוצאות בדיקה 10.22 - לחצו כאן    

 

כניסה

הורדת תוצאות בדיקה 12.21 - לחצו כאן

הורדת תוצאות בדיקה 11.21 - לחצו כאן

הורדת תוצאות בדיקה 07.22 - לחצו כאן

 

פני המים

הורדת תוצאות בדיקה 12.21 - לחצו כאן

הורדת תוצאות בדיקה 11.21 - לחצו כאן

הורדת תוצאות בדיקה 10.21 - לחצו כאן