בדיקות מי שיטפונות

 

ריכוז תוצאות בדיקות חודשיות של מאגרי שטפונות בשנת 08.19 - לחץ כאן להורדת קובץ אקסל

ריכוז תוצאות בדיקות חודשיות של מאגרי שטפונות בשנת 07.19 - לחץ כאן להורדת קובץ אקסל

ריכוז תוצאות בדיקות חודשיות של מאגרי שטפונות בשנת 06.19 - לחץ כאן להורדת קובץ אקסל

ריכוז תוצאות בדיקות חודשיות של מאגרי שטפונות בשנת 04.19 - לחץ כאן להורדת קובץ אקסל

ריכוז תוצאות בדיקות חודשיות של מאגרי שטפונות בשנת 10.18 - לחץ כאן להורדת קובץ אקסל

ריכוז תוצאות בדיקות חודשיות של מאגרי שטפונות בשנת 09.18 - לחץ כאן להורדת קובץ אקסל

ריכוז תוצאות בדיקות חודשיות של מאגרי שטפונות בשנת 07.18 - לחץ כאן להורדת קובץ אקסל

 ריכוז תוצאות בדיקות חודשיות של מאגרי שטפונות בשנת 05.18 - לחץ כאן להורדת קובץ אקסל

ריכוז תוצאות בדיקות חודשיות של מאגרי שטפונות בשנת 2017 - לחץ כאן להורדת קובץ אקסל שנתי

בדיקות מי כינרת

להורדת תוצאות בדיקה- לחץ כאן

בדיקות מי קולחין

 

חלקה: מאגר נס פני המים

הורדת תוצאות בדיקה 10.19- לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 09.19 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 08.19 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 07.19 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 06.19 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 05.19 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 04.19 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 03.19 -  לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 02.19 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 09.18 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 08.18 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 07.18 - לחץ כאו 

הורדת תוצאות בדיקה 05.18 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 03.18 - לחץ כאן 

הורדת תוצאות בדיקה 10.2017 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 9.2017 - לחץ כאן 

הורדת תוצאות בדיקה 7.2017 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 6.2017 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 5.2017 - לחץ כאן

 

חלקה: צור פני המים

הורדת תוצאות בדיקה 10.19 - לחץ כאן 

הורדת תוצאות בדיקה 09.19 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 08.19 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 07.19 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 08.19 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 07.19 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 06.19 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 05.19 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 04.19 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 03.19- לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 02.19-  לחץ כאן 

הורדת תוצאות בדיקה 09.18 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 08.18 - לחץ כאן

 הורדת תוצאות בדיקה   07.18לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 05.2018- לחץ כאן

  הורדת תוצאות בדיקה 03.2018- לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 10.2017- לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 9.2017 -  לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 7.2017 -  לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 6.2017 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה.5.2017 - לחץ כאן

 

חלקה: מיצר פני המים 

הורדת תוצאות בדיקה 10.19 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 09.19 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 08.19 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 07.19 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 06.19 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 05.19 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 04.19 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה  03.19- לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 02.19- לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 09.18 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 08.18 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 07.2018 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 05.2018 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 03.2018 - לחץ כאן

 הורדת תוצאות בדיקה 10.2017 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 9.2017 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 7.2017 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 6.2017 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 5.2017 - לחץ כאן

 

חלקה: מ. אורטל פני מים

הורדת תוצאות בדיקה 10.19 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 09.19 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 08.19 -לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 07.19 -לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 06.19 -לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 05.19 -לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 04.19 -לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 03.19- לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה  02.2019לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה  09.2018  לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה  07.2018  לחץ כאן 

הורדת תוצאות בדיקה  05.2018  לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה  03.2018  לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה  10.2017  לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 8.2017 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 7.2017 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 6.2017 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 5.2017 - לחץ כאן

 

חלקה: מ.דינור פני מים

הורדת תוצאות בדיקה 10.19 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 09.19 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 07.19 -לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 06.19 -לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 05.19 -לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 04.19 -לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 03.19- לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 02.19 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 09.18 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 08.18 - לחץ כאן

  הורדת תוצאות בדיקה07.2018 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה05.2018- לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה03.2018- לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 10.2017- לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 9.2017 -לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 7.2017 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 6.2017 - לחץ כאן

הורדת תוצאות בדיקה 5.2017 - לחץ כאן

 

חלקה: מ. אורטל כניסה

הורדת תוצאות בדיקה 6.6.2017 - לחץ כאן