בדיקות מי שיטפונות

 

2022

ריכוז תוצאות בדיקות חודשיות של מאגרי שטפונות לחודש יולי - לחצו כאן להורדת קובץ אקסל

ריכוז תוצאות בדיקות חודשיות של מאגרי שטפונות לחודש יוני - לחצו כאן להורדת קובץ אקסל

ריכוז תוצאות בדיקות חודשיות של מאגרי שטפונות לחודש אפריל - לחצו כאן להורדת קובץ אקסל

2021

ריכוז תוצאות בדיקות חודשיות של מאגרי שטפונות לחודש ספטמבר - לחץ כאן להורדת קובץ אקסל

ריכוז תוצאות בדיקות חודשיות של מאגרי שטפונות לחודש יולי - לחץ כאן להורדת קובץ אקסל

ריכוז תוצאות בדיקות חודשיות של מאגרי שטפונות לחודש יוני - לחץ כאן להורדת קובץ אקסל

ריכוז תוצאות בדיקות חודשיות של מאגרי שטפונות לחודש מאי - לחץ כאן להורדת קובץ אקסל

ריכוז תוצאות בדיקות חודשיות של מאגרי שטפונות לחודש אפריל - לחץ כאן להורדת קובץ אקסל

 

2020

ריכוז תוצאות בדיקות חודשיות של מאגרי שטפונות בשנת 08.20 - לחץ כאן להורדת קובץ אקסל

ריכוז תוצאות בדיקות חודשיות של מאגרי שטפונות בשנת 06.20 - לחץ כאן להורדת קובץ אקסל

ריכוז תוצאות בדיקות חודשיות של מאגרי שטפונות בשנת 05.20 - לחץ כאן להורדת קובץ אקסל

ריכוז תוצאות בדיקות חודשיות של מאגרי שטפונות בשנת 04.20 - לחץ כאן להורדת קובץ אקסל 

 

2019

ריכוז תוצאות בדיקות חודשיות של מאגרי שטפונות בשנת 08.19 - לחץ כאן להורדת קובץ אקסל

ריכוז תוצאות בדיקות חודשיות של מאגרי שטפונות בשנת 07.19 - לחץ כאן להורדת קובץ אקסל

ריכוז תוצאות בדיקות חודשיות של מאגרי שטפונות בשנת 06.19 - לחץ כאן להורדת קובץ אקסל

ריכוז תוצאות בדיקות חודשיות של מאגרי שטפונות בשנת 04.19 - לחץ כאן להורדת קובץ אקסל

 

2018

ריכוז תוצאות בדיקות חודשיות של מאגרי שטפונות בשנת 10.18 - לחץ כאן להורדת קובץ אקסל

ריכוז תוצאות בדיקות חודשיות של מאגרי שטפונות בשנת 09.18 - לחץ כאן להורדת קובץ אקסל

ריכוז תוצאות בדיקות חודשיות של מאגרי שטפונות בשנת 07.18 - לחץ כאן להורדת קובץ אקסל

ריכוז תוצאות בדיקות חודשיות של מאגרי שטפונות בשנת 05.18 - לחץ כאן להורדת קובץ אקסל