מקורות המים

Circle4

חיטל, בני ישראל, רוויה, שעבניה, דבש,
מיצר [קולחים] בתוספת תגבור מי הקידוחים מחמת גדר וממי הכנרת.
קווים בקוטר עד "50 מחברים את המאגרים לשטחים החקלאיים.
סה"כ נפח מאגרים דרום 23.8 מלמ"ק

Circle3

בוטמיה, רמתניה, יוסיפון, קטיף,
דינור [קולחים], קידוח פזורה

Circle2

מרום גולן, בירכת רם, קונטרה,
עורבים, אורטל [קולחים], קידוחי שמיר
סה"כ נפח מאגרים צפון + מרכז 11 מלמ"ק

Circle1

כנרת, צור, נס - מאגרי קולחים
האוגרים את קולחי העיר קצרין.
סה"כ אגירה 1.3 מלמ"ק

 

סרטון מאגר מים

 

 

 

 

  • שנת יסוד 1978
  • אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
  • האגודה בבעלות 27 הישובים החקלאיים במועצה האזורית גולן
  • האגודה הנה אגודה למתן שירותי הפקה ואספקת מים לתושבי וחקלאי המועצה האזורית גולן וחופי הכינרת הצפון מזרחיים
MAP